معایب روف گاردن

روف گاردن  علاوه بر مزایای بسیار خود معایبی را نیز برای ساختمان به همراه دارد و می تواند مشکل ساز باشد. استفاده از خاک و گلدان ها بر بام به دلیل وزن سنگین آن ها سبب افزایش وزن بام می شود. استفاده از مبلمان، آلاچیق و آبنما  نیز بر این وزن می افزاید، به همین جهت قبل از ساخت روف گاردن بیشتر ساختمان ها باید از نظر مقاومت بررسی شوند و در صورت نیاز مقاوم سازی شوند.

 

روف گاردن آلاچیق

روف گاردن و معایب آن بر بام

استفاده از بعضی از گیاهان نیز به دلیل ریشه های آنها ممکن است سبب آسیب به بام شود.

در باغچه های عادی نیازی به تخلیه آب وجود ندارد اما در زمان ساخت روف گاردن باید این نکنته در نظر بگیرید که آیا بام شما محلی برای تخلیه آب دارد یا خیر و در صورتی که محل تخلیه آب وجود ندارد می بایست سیستم تخلیه آب برای جلوگیری از نشت آب به درون ساختمان از طریق دیوارها و شکاف  ایجاد کنید.

همچنین اطمینان حاصل کنید که سیستم زهکشی به درستی ایجاد شده و امکان نفوذ آب وجود ندارد.

روف گاردن جدید

اگر در ساختمان خود از روف گاردن استفاده می کنید هزینه بیمه دریافت شده از شما توسط شرکت های بیمه بیشتر می شود و این خود دلیلی برای افزایش قیمت ساختمان است.

اگر قصد دارید زمانی را به همراه فرزندان خود در روف گاردن صرف کنید مواظب فرزندان خود باشید. بهتر است اطراف بام را برای جلوگیری از سقوط مهار کنید.

باغ بام ها

روف گاردن و مشکلات آن

اگر از روف گاردن هایی بر روی سقف استفاده می کنید که لایه خاک بدون گلدان بر روی سطح قرار می گیرد باید یک لایه غشا بین خاک و سقف قرار بگیرد. استفاده از ایم غشا کاری تخصصی است و باید توسط متخصص انجام شود.

این غشا می تواند به مرور زمان تخریب شود و یا به وسیله پیچ ها و ابزار باغبانی صدمه ببیند که سبب نشت آب و خاک می شود. گاهی این غشا نیاز به جایگزینی کامل دارد که باید تمام باغ بام جمع آوری شده و غشا تعویض شود.

 

روف گاردن سبز