37

دیوار سبز(green wall)


دیوار سبز(green wall) این گزارش خلاصه ای از مطالب زیر را ارایه میدهد: ·          تحقیقات انجام شده روی living walls ·          مقتضیات و شرایط برای گیاهان پر بازده ·          بهترین راهکارها برای طراحی,ساخت و نگهداری این سیستم ها ·          سلامت,رفاه و مزایای بیولوژیک ·          مخارج سیستم ها ·          و تاثیرات مثبت دیوار سبز(green wall) روی محیط این گزارش همچنین تفاوت های سیستم دیوارهای سبز (green walls or living walls) مختلف و چگونگی استفاده و انتخاب آنها را بر اساس نیازهای مختلف بیان می کند.  دیوار سبز(green [...]